ReRecon

אתר עבור חברת RE Recon (חברה אמריקאית הנותנת יעוץ ומידע בתחום השקעות נדלן).

העבודה מול לקוח בחו"ל כללה אתגר של פער שעות והצריכה מאיתנו גמישות מסויימת.

עיצוב: GreenCode