אתר הספר לגדול על מים

אתר הספר לגדול על מים מוכיח שהסנדלר לא הולך יחף. לפחות כשחשוב לו לנעול נעלים.

האתר מבוסס תבנית וכולל מינימום שבמינימום עבודת עיצוב. כי אתר שעוסק בספר צריך להשאיר את מירב העבודה למילים עצמן.

עיצוב: Greencode - מבוסס תבנית