פיתוח ווידגט לאלמנטור – מפה אינטראקטיבית

את האתר של https://israelid.com/ בנתה מעצבת שלמדה אצלנו בעבר.

האתר בנוי באלמנטור.

כשהוחלט לשלב באתר מפה אינטראקטיבית, נבחנו מספר תוספים לצורך כך אך אף אחד מהם לא ענה לצרכים בצורה מלאה. הצרכים כללו הצגת תמונה בלחיצה על כל נקודה במפה וכן הצגת שם הנקודה והסבר אודותיו.

אנחנו ב greencode פיתחנו ווידגט לאלמנטור ואפשרנו בכך להמשיך לנהל את כל שאר העמוד באלמנטור.

השליטה במידע על כל נקודה במפה ניתן לעדכון באמצעות ממשק הניהול.