קורס JS – שיעור 1 – משתנים ואופרטורים

תרגילים משתנים ואופרטורים – להורדה

http://gamani.info/prog/JS/1-28.zip

סיכום משתנים ואופרטורים

אז מה למדנו?

איפה כותבים JS

2 מקומות:

בלוק של קוד עטוף בתגית <script></script>

בקובץ חיצוני שאנחנו טוענים ב head  באמצעות

<script src="first.js"></script>

 

איפה אנחנו רואים פלט מJS

3  מקומות:

חלון קובץ באמצעות alert

חלון ה console באמצעות console.log

שינוי אלמנטים של HTML  באמצעות document.getElementById("id").innerHTML

(שיטה שנחזור ונרחיב עליה בהמשך)

 

 

למדנו ש JS הוא סינכרוני – כרונולוגי – רץ בסדר בו הוא כתוב

 

למדנו על פעולות חשבון כולל שימוש בסוגרים (כמו במתמטיקה – כשרצינו לחשב ממוצע שמנו את החיבור בסוגריים כדי שיבוצע לפני החילוק)

 

למדנו על משתנים – תאי אחסון שיש להם שם ויש בתוכם ערך

למדנו להגדיר משתנים באמצעות var   ועדיף let

למדנו להגדיר משתנים באמצעות const  (משתנים שאין בכוונתנו לשנות את ערכם במהלך התוכנית)

למדנו שכדאי להשתמש ב "use strict"; כדי ש JS  יכריח אותנו להגדיר מראש את המשתנים שלנו וכך יוכל לצעוק עלינו אם בטעות רשמנו את שם המשתנה עם שגיאת כתיב (במקום לוותר לנו ולהניח שזה משתנה חדש ששכחנו להגדיר הוא יצעק עלינו. כשנרצה להגדיר משתנה חדש נהיה חייבים לכתוב את הvar   או ה let)

 

הכרנו את פעולת ההשמה – השמת ערך בתוך משתנה על ידי סימן =

ראינו שניתן לשנות את ערכו של משתנה במהלך התוכנית (לשים בו ערך חדש)

למדנו שיש 3 סוגי משתנים (כרגע) –

  • משתנים שמחזיקים מחרוזת (אוסף תווים, מילה, משפט וכד)
  • משתנים שמחזיקים מספר (שלם או עשרוני)
  • משתנים שמחזיקים ערכים שהם true או false (זה נקרא משתנים בוליאנים)

 

למדנו שאפשר ליצור ביטוי שמורכב מכמה משתנים בוליאנים ומביטויים אחרים וערכו יהיה true  או false

((true) && (true)) יחזיר true

((true) && (false)) יחזיר false

(true))  || ((true)  יחזיר true

((true) || (false)) יחזיר true

((true) && (3>1)) יחזיר true

 

 

למדנו שהפעולה + מתנהגת אחרת עם מספרים ואחרת עם מחרוזות (חיבור מתמטי לעומת שרשור)

הכרנו אופרטורים של השמה כמו += (הוספת ערך)

הכרנו את האופרטור ++ שמגדיל ב 1

 

לסיום הכרנו את משפט התנאי if

ראינו שאפשר לכתוב בלוק של קוד שיתקיים אם התנאי מתקיים ולכתוב בלוק אחר של קוד אם התנאי לא מתקיים (באמצעות המילה השמורה else)

 

מדייקת מה שהתבלבל לי בסוף השיעור שעבר – אם רוצים לבדוק שמשתנה הוא גדול או שווה יש לרשום =< ולא <=

עד כאן שיעור ראשון.

 

שתי תוספות קטנות שחשובות לשיעורי הבית

== הוא אופרטור של השוואה (הציצו בחוברת)

הפונקציה  parseInt הופכת מחרוזת למספר כך למשל:

X=parseInt(x);

תצטרכו להשתמש בה בחלק מהתרגילים של שיעורי הבית ובכל מקרה אחזור על הכל כמובן בתחילת השיעור הבא.

 

 

שיעורי בית משתנים ואופרטורים

שיעורי בית

תרגיל 1

כתבו תוכנית (JS  משולב בתוך עמוד HTML)

שקולטת מהגולש שני מספרים (שני חלונות window.prompt  בזה אחר זה) ומדפיסה את סכומם לחלון ה console

תרגיל 2

חזרו על תרגיל 1 כאשר קוד ה JS  נשמר בקובץ נפרד

תרגיל 3

כתבו תוכנית (JS  משולב בתוך עמוד HTML)

שמקבלת מהגולש את גילו ומקפיצה חלון (alert) ובו את שנת הלידה של הגולש (שנה נוכחית פחות גיל…)

תרגיל 4

כתבו תוכנית שמחשבת את ממוצע המספרים 1000, 324, ו   13 ומדפיסה אותם לחלון ה console (אין צורך בהגדרת משתנים לצורך כך)

תרגיל 5

כתבו תוכנית שמקבלת מהגולש שם משפחה לפני נישואין ושם משפחה אחרי נישואין ומדפיסה מחרוזת שלמה "השם השתנה מ X  ל Y"

תרגיל 6

כתבו תוכנית שמקבלת מהגולש מספר ילדים. אם המספר גדול מ 3 היא מדפיסה "משפחה ברוכת ילדים" אחרת היא מדפיסה "ילדים זה שמחה"

תרגיל 7

חזרו על תרגיל 6 שנית (כתבו תוכנית שמקבלת מהגולש מספר ילדים) כאשר אם המספר גדול או שווה 4 היא מדפיסה "משפחה ברוכת ילדים" אם המספר קטן מ 4 היא מדפיסה "ילדים זה שמחה"

שמנה לב שההשוואה תעשה כך:

(kids >= 4)

תרגיל 8

כתבו תוכנית שמקבלת מהגולש מספר (סיפרה אחת), אם המספר מופיע בת.ז. שלכן אז היא מדפיסה "מופיע" אחרת מדפיסה "לא מופיע"  (הקוד שלכן יתייחס לספרות בתעודת הזהות שלכן. התנאי ישתמש באופרטור ההשוואה == (הציצו בחוברת) וגם ב || כגון כך:

If ((x == 3) || (x==5) || (x==6))

תרגיל 9

כתבו תוכנית שמקבלת מהגולש מספר (סיפרה אחת), אם המספר הוא זוגי היא מדפיסה "זוגי" אחרת היא מדפיסה "לא זוגי" (רמז – בזמן ש / משמש לביצוע פעולת חילוק ומחזיר את מנה, % מחזיר את השארית)

 

פתרון שיעורי הבית משתנים ואופרטורים – להורדה

http://gamani.info/prog/JS/hw-variabels.zip

 

 

חזרה לעמוד הקורס 

אשרה גרינבלט

אשרה גרינבלט היא המייסדת ומנהלת של המותג GreenCode. אשרה עוסקת בהקמת אתרים מאז שנת 2009. בין לבין היא גם התמודדה עם מחלת הסרטן ואף כתבה על זה בלוג, כתבה ספר פרוזה בשם "לגדול על מים" ופיתחה לעצמה תחביב של פיסול בחוטי ברזל. המשותף לכל תחומי העשיה המגוונים האלו הוא שכולם נעשים בתשוקה גדולה.